Ing. Adam Reháček

Projektový manažér

Mgr. Katarína Reháčková

Administratíva

Ing. Patrícia Maťuchová

Asistentka

Dušan Goceliak

Majster

Martin Brenkus

Zodpovedný vedúci

Inštalácie

Omietky

Murovanie

Tesárstvo

Maľby

SDK