Renovácia Malužiná

Renovácia Malužiná

2019
Malužiná
Požiadavky zákazníka

Cieľom zrenovovania takmer historického domu bolo prinavrátenie pôvodného vzhľadu. V predminulom storočí síce slúžil ako administratívna budova, no rekonštrukcie boli zamerané na bývanie. Samozrejme so zachovaním všetkých dobových prvkov.

Pred
Po